NAJČÍTANEJŠIE PRÍSPEVKY

Nákup služby z tretej krajiny v roku 2016ZámokGarancia

19.12.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec si objednal licenciu softvéru z Hongkongu a zaplatil kartou. Je správne, že sa na to pozeráme ako na službu a podľa § 69 ods. 3, by sme to mali dodaniť? Kde to zaznamenáme do KV a DP k DPH? Podnikateľ a neplatiteľ DPH, ktorý nakúpi službu ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Kontrolný výkaz DPH | Kontrolný výkaz DPH plus
Súvisiace

Fakturácia stavebných prác pri správcoch bytových domov po 01. 01. 2016Zámok

21.10.2016, Ing. Maroš Vitkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k fakturácii stavebných prác pre správcov bytových domov po 01. 01. 2016. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k fakturácii stavebných prác pre ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Kontrolný výkaz DPH | Kontrolný výkaz DPH plus
Súvisiace

Zaznamenanie dobropisu z Nemecka do KV a daňového priznania k DPH v roku 2016ZámokArchív

7.8.2016, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dostali sme doklad s názvom Credit memo od nemeckej spoločnosti za vyplnenie dotazníkov (dostaneme k tomu odmenu). Ako mám postupovať z hľadiska DPH a kontrolného výkazu? Pokiaľ Credit memo (Credit memorandum), možno v danom prípade chápať ako ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Kontrolný výkaz DPH | Kontrolný výkaz DPH plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Pripravili sme pre Vás zaujímavý seminár zaoberajúci sa problematikou daňovej judikatúry. Rozbor sa zameriava na popis predmetu sporu spolu s konkrétnymi citáciami zákonov relevantných k sporu. Prihláška tu!
,
Lektor:
Spoznajte dôležité rozdiely medzi DPH platnou na území SR a ČR na základe praktických príkladov. Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
9.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárii. Prihláška tu!